Harris touches Tina Flournoy to the chief of staff – POLITICOHarris touches Tina Flournoy as Chief of Staff POLITICOSee full coverage in Our News